پذيرش عضو جديد در تعاوني مصرف از طريق حق بن

...

بسمه تعالي
احتراماً به استحضار كليه همكاران گرامي مي رساند از آنجا كه مقرر گرديده از ابتداي سال جاري مبلغ بن خواروبار در اختيار شركت تعاوني مصرف قرار گيرد ، لذا بدينوسيله اعلام مي دارد چنانچه پرسنل محترم عضو ، تمايل به افزايش سهام خود دارند ، مي توانند با مراجعه به امور اداري شركت محل خدمت خويش، نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام فرمايند . همچنين ساير پرسنل غير عضو كه متقاضي عضويت در شركت تعاوني مصرف مي باشند نيز مي توانند با اختصاص تمام يا بخشي از مبلغ مذكور به عضويت شركت تعاوني در آمده و از مزايا ، تسهيلات و سود قابل توجه اين شركت بهره مند گردند .


 

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.