ليست كارتهاي صادر شده خانه كارگر

...

بسمه تعالي
 
احتراماً به پيوست ليست اسامي همكاران محترمي كه كارت خانه كارگر آنها صادر گرديده است ارسال ميگردد . همكاران محترم جهت دریافت كارت خود  لطفاً از روز شنبه مورخ 95/07/17 به واحد فرهنگي گروه واقع در ساختمان آميرال مراجعه نمايند .
 
 
 
         واحد فرهنگي اجتماعي گروه صنعتي انتخاب
                                                                                                                                        

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.