جدول امتيازات تيمهاي شركت كننده در مسابقات واليبال تا تاريخ 15 شهريور

...

بسمه تعالي 
احتراماً با توجه به انجام نيم بيشتري از مسابقات واليبال كاركنان گروه صنعتي انتخاب و حساس شدن ادامه بازيها ، به پيوست جدول امتيازات كسب شده توسط تيمهاي شركت كننده در مسابقات  تا تاريخ 15  شهريور ماه جهت اطلاع كاركنان محترم ايفاد مي گردد . 
 
            واحد فرهنگي اجتماعي گروه صنعتي انتخاب 

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.