تخصيص سود سهام سال 1393 شركت تعاوني به حساب سهام

...

   اعضاي محترم تعاوني شاغل در هلدينگ ؛ در صورتي كه  متقاضي تخصيص سود سهام سال 1393  به حساب سهام خود مي باشيد ،حداكثر تا پايان وقت روز دو شنبه مورخ16/06/1394 به واحد اداري و سرمايه انساني هلدينگ واقع در مجموعه آميرال جهت تكميل فرم مراجعه نماييد. ضمناً كاركنان شركت هاي توليدي و فروش به اداري شركت خود مراجعه نمايند.

 

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.