اعزام و اسكان كاركنان گروه صنعتي انتخاب ( مشهد مقدس ) در سال 95 – 94

...

بسمه تعالي

***********

فهرست فعاليتهاي امور رفاهي تفريحي كاركنان گروه صنعتي انتخاب در سال 1395

*************

اعزام و اسكان كاركنان گروه صنعتي انتخاب ( مشهد مقدس ) در سال 95 – 94

اسكان تعداد 276 خانوار در مجتمع اقامتي مهديه واقع در خيابان امام رضا 6 ( ع ) از تاريخ 01/11/94 لغايت 29/12/95

اسكان تعداد 152 خانوار در مجتمع اقامتي كوروش از تاريخ 15/05/95 لغايت 29/12/95

اسكان تعداد 180 خانوار در هتل آپارتمان ياس دنا از تاريخ 01/04/95 لغايت 29/12/95

كليه هزينه هاي سفر مشهد مقدس جهت كاركنان گروه شغلي 1 ، 2 و 3 رايگان مي باشد 

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.