اطلاعيه داروهاي آزاد و حضور پزشك معتمد بيمه ايران

...

موضوع پيام اطلاعيه داروهاي آزاد و حضور پزشك معتمد بيمه ايران فرستنده دنيا يوسفي
همكاران محترم گروه انتخاب
با سلام و احترام باستحضار مي رساند پس از پيگيري صورت گرفته مجوز پرداخت داروهاي آزاد به شرح زير از بيمه مركزي ايران اخذ گرديد.
 
1- داروهاي آزاد خارجي (صرفاً درماني و به استثناي مكملها و آرايشي و بهداشتي) كه مشابه ايراني دارد طبق نرخ تعرفه داروهاي توليد ايران با كسر فرانشيز قرارداد (10%) قابل پرداخت مي باشد.
2- داروهاي آزاد خارجي (صرفاً درماني و به استثناي مكملها و آرايشي و بهداشتي)كه معادل مشابه ايراني ندارد با كسر فرانشيز 30% قابل پرداخت است.
3- داروهاي آزاد خارجي پوستي (صرفاً درماني و به استثناي مكملها و آرايشي و بهداشتي) كه معادل مشابه ايراني ندارد با كسر فرانشيز 30% قابل پرداخت است.
4- داروهاي گياهي توليد ايران (صرفاً درماني و به استثناي مكملها و آرايشي و بهداشتي) با كسر فرانشيز قرارداد (10%) قابل پرداخت است.
 
لازم به ذكر است كليه موارد فوق الذكر با تجويز پزشك متخصص و مشروط به اينكه كليه اقلام نسخه آزاد نباشد (اقلام دارويي هم شامل آزاد هم شامل مورد تاييد بيمه گر اول ) قابل تاييد بيمه ايران است . همچنين صرفاً كليه مدارك داروهاي آزاد مي بايست به بيمه ايران شعبه هاي ( تهران - اصفهان يا از طريق ثبت اسكن مدارك در سيستم آنلاين سدا توسط رابطين معرفي شده) ارجاع گردد.
 
ضمناً پزشك معتمد بيمه ايران جهت تاييد فاكتورهاي دندانپزشكي بيمه شده هاي اصلي كه مجبور از استفاده از مراكز غير طرف قرارداد شده اند در تاريخ 12/05/95 (سه شنبه) در اين واحد بيمه (شهرك صنعتي مورچه خورت – انبار سما ) از ساعت 9:30 صبح الي 12:30 حضور دارند.
 
متقضي است در صورت هرگونه اشكال و اعتراض در امور بيمه درمان تكميلي (در چهار چوب قرارداد) مراتب به صورت مكتوب طبق اطلاعيه و فرمهاي اعلام شده به ايميل بيمه ايران و يا از طريق رابطين بيمه و امور اداري شركت مربوط ارسال گردد. با تشكر واحد بيمه گروه انتخاب 31/04/95 

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.