آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني مصرف كاركنان گروه انتخاب

...

 

بدينوسيله به اطلاع اعضاء محترم شركت تعاوني مصرف كاركنان گروه صنعتي انتخاب مي رساند ،جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول اين شركت راس ساعت 17 روز شنبه مورخ 1394/04/05در محل سالن اجتماعات ساختمان اداري سهند به آدرس :اصفهان – خيابان كاوه –حدفاصل پل شهيد چمران وميدان 25 آبان ، ساختمان اداري سهند تشكيل مي گردد. لذا از كليه اعضا دعوت مي گردد با در دست  داشتن كارت ملي وكارت پرسنلي راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند و يا وكيل /نماينده خودرا كتباً معرفي نمايند.ضمناً به اطلاع مي رساند با توجه به آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي،تعداد وكالت به هر عضو حداكثر 3 راي و به هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهد بود.

اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي ،مي بايست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 95/03/28در محل دفتر شركت تعاوني حاضر،تا پس از احراز هويت و تاييد وكالت برگه ورود به مجمع را دريافت نمايند.درضمن با عنايت به كسري اعضاي اصلي وعلي البدل هيئت مديره و همچنين انتخاب بازرس قانوني ،داوطلبان تصدي سمت هيئت مديره و بازرس قانوني مي توانند از تاريخ 95/03/08 لغايت 95/03/20با دردست داشتن مدارك خود(اصل و تصوير كارت ملي وشناسنامه و آخرين مدرك تحصيلي) جهت تكميل فرم هاي مربوطه به دفتر شركت تعاوني (آدرس فوق) مراجعه نمايند.

دستور جلسه:

1)      گزارش هيئت مديره وبازرس قانوني

2)      طرح وتصويب صورتهاي مالي سال 94 و نحوه تقسيم سود ويژه

3)      تصويب بودجه سال جاري شركت

4)      ارائه گزارش تغييرات اعضا و سرمايه شركت

5)      تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه شركت

6)      انتخابات تكميلي هيئت مديره (انتخاب 1 عضو اصلي و 3 عضو علي البدل)

7)      انتخاب بازرس قانوني

8)      تعيين خط مشي آينده شركت 

هيئت مديره شركت تعاوني مصرف كاركنان گروه صنعتي انتخاب برتر

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.