آزمايشات پاراكلينيكي روز يكشنبه مورخ 94/11/25

...

معاينات طب كار 

همكاران محترم شاغل در دپارتمانهاي هلدينگي 

باسلام و عرض ادب 

احتراما با عنايت به لزوم قانوني انجام معاينات طب كار و پايش سطح سلامت كاركنان ، بدينوسيله به استحضار مي رساند آزمايشات پاراكلينيكي(شامل آزمايش خون و ادرار ، اوديومتري ، اسپيرومتري و نوارقلب )افرادبه شرح ليست پيوست در روزيكشنبه مورخ 25/11/94 درساختمان فني وحرفه اي شهرك ، واحد طب كار گروه انجام پذيرد ، لذا خواهشمند است افراد طبق ساعت اعلام شده و راس ساعت ، درمحل حضور يابند تا از ازدحام ممانعت به عمل آمده و در روند انجام معاينات خللي صورت نپذيرد .

شايان ذكر است مهلت مقرر قابل تمديد نميباشد و عواقب  قانوني و آئين نامه اي عدم انجام معاينات بر عهده شخص  مي باشد وكساني كه درتاريخ مقرر ماموريت يا استعلاجي باشند ، صرفا بامكاتبه كتبي مسئول مربوطه با واحدHSE، غيبت آنها موجه تلقي گرديده وضمن هماهنگي با واحد طب كار جهت تكميل پرونده پزشكي آن فرد ، تاريخ مراجعه ديگري مشخص خواهدگرديد .

همه افراد مي بايست قبل از نمونه گيري حداقل 12 ساعت ناشتا باشند ، ازخوردن غذا ي چرب وشيرين دروعده شام ( قبل از روز نمونه گيري ) بپرهيزيد.

اين دوره از آزمايشات مختص همكاران شاغل در شهرك صنعتي مورچه خورت بوده و جهت همكاران شاغل در شهرستانهاي ديگر ، با هماهنگي مسئولين مربوطه زمان و مكان آزمايشات اعلام خواهد گرديد .

   باسپاس

واحدHSE ( ايمني وبهداشت ومحيط زيست گروه انتخاب )

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.