فهم ایه

عباسزاده

چرا شب قدر به این نام، ناميده شده است؟

پرسش :
چرا شب قدر به این نام، ناميده شده است؟
 

پاسخ :
در پاسخ به اين پرسش، نظرهاي مختلفي ابراز شده است. از جمله اين که:
الف)همه مقدرات بندگان در تمام سال، در اين شب تعيين مي شود. آيه سوم و چهارم سوره دخان و نيز روايات متعددي، بيانگر اين نظر است.
ب)داراي قدر و شرافت بزرگي است.
ج)قرآن با تمام قدر و منزلتش، بر رسول والا قدر و به وسيله فرشته صاحب قدر نازل گرديد.
د)شبي است که مقدر شده [است] قرآن در آن نازل شود.
هـ)کسي که در آب شب، احيا بدارد، صاحب قدر و مقام و منزلت مي شود.
و)در اين شب، آن قدر فرشتگان نازل مي شوند که عرصه زمين بر آنها تنگ مي شود؛ چون تقدير به معناي تنگ گرفتن نيز آمده است.
جمع ميان اين تفسيرها، در مفهوم گسترده شب قدر، کاملاً ممکن است، هر چند تفسير اول، از همه مناسب تر و معروف تر است.

 

تفسير نمونه، ج27، صص 187 و 188.

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.