منظور از عالم ذر

محسن رئیسی

عالم ذر چه عالمي است و منظور چيست؟

عالم ذر عالمي است كه در آن از همة انسان ها بر ربوبيت خداوند پيمان گرفته شده و همه به وحدانيت و ربوبيت الهي اعتراف نموده اند. اين پيمان را قرآن كريم در آيه 172 سورة اعراف مطرح فرموده است.

در اين منظور از عالم ذر كدام عالم است، در ميان مفسران نظرياتي مطرح است روشن ترين و بهترين نظر اين است:

منظور از اين عالم و اين پيمان، همان در عالم استعدادها و پيمان فطرت در تكوين و آفرينش انسان است، به اين ترتيب كه به هنگام خروج فرزندان آدم به صورت نطفه از صلب پدران به رحم مادران كه در آن هنگام ذراتي بيش نيستند، خداوند استعداد و آمادگي براي دريافت حقيقت توحيد را به آن ها داده است. هم در نهاد و فطرت شان اين سرّ الهي به صورت يك حسّ درون ذاتي به وديعه گذارده شده است و هم در عقل و خردشان به صورت يك حقيقت خود آگاه .

بنابراين همة افراد بشر داراي روح توحيدند. و به گونه اي آفريده شده اند كه مي توانند به توحيد و ربوبيت الهي پي ببرند. در واقع مقصود از عالم ذر، فطرت توحيدي است كه در عالمي برتر از عالم طبيعت (كه عالم امر و قضاي الهي است) تحقق يافته است.

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.