فايده هاي حجاب

فايده هاي حجاب چيست؟

حجاب، داراي فوايد بسياري است که خلاصه اي از آنها بصورت اجمال عبارتند از:
الف)آرامش رواني
شهيد مطهري مي فرمايند:
«نبودن حريم ميان زن و مرد و آزادي معاشرت هاي بي بند وبار، هيجان ها و التهاب هاي جنسي را فزوني مي بخشد و تقاضاي سکس را به صورت يک عطش روحي و يک خواسته ي اشباع نشدني درمي آورد.غريزه ي جنسي، غريزه اي نيرومند، عميق و «دريا صفت» است، هر چه بيشتر اطاعت شود سرکش تر مي گردد، همچون آتش که هر چه بيشتر به آن خوراک بدهند، شعله ورتر مي شود.»
ب)استحکام پيوند خانوادگي
هر چيزي که موجب تحکيم پيوند خانوادگي و سبب صميمت رابطه ي زوجين گردد، براي کانون خانواده مفيد است و در ايجاد آن بايد حداکثر کوشش شود.
اختصاص يافتن استمتاعات و التذاذهاي جنسي به محيط خانوادگي و در کادر ازدواج مشروع، پيوند زناشويي را محکم مي سازد و موجب اتصال بيشتر زوجين به يکديگر مي گردد.
ج)استواري اجتماع
کشانيدن تمتعات جنسي از محيط خانه به اجتماع، نيروي کارو فعاليت اجتماع را ضعيف مي کند.و حجاب و پوشش اسلامي هيچ گونه محدوديت براي فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي، هنري، سياسي و اقتصادي زن ندارد.
د)ارزش و احترام زن
اسلام زن را تشويق کرده که حجاب داشته باشد و زن هر اندازه متين تر، با وقارتر و عفيف تر حرکت کند و خود را در معرض نمايش براي مردان نامحرم نگذارد، بر احترامش افزوده مي شود .
منبع:سایت انوار طاها

راسخون

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.