محرمات و مکروهات و مستحبات حائض+حکم ورد به امکان مقدسه

محسن رئیسی

چه کارهایی بر زن حائض حرام است؟ چه کارهایی بر زن حائض مکروه است؟ چه کارهایی بر زن حائض مستحب است؟ حکم رفتن زن حائض به حرم امامان چیست؟ حکم خواندن عقد ازدواج و طلاق زن در ایام عادت ماهانه چیست؟

محرمات حائض

پرسش: چه کارهایی بر زن حائض حرام است؟

 

کارهای زیر بر زن حائض حرام است

انجام عبادت هایی (مانندنماز) که باید با وضو ، غسل و تیمم به جا آورده شود.

آمیزش جنسی.

انجام کارهایی که برجنب حرام است.

گفتنی است طلاق دادن در حال حیض باطل است.

 

مکروهات حائض

پرسش:چه کارهایی بر زن حائض مکروه است؟

1- خواندن قرآن

2-همراه داشتن قرآن

3-دست زدن به حاشیه و مابین  خط های قرآن

4-خضاب کردن به حنا و مانند آن

تبصره: کراهت در انجام عبادات (مانند خواندن قرآن) برای حائض به این معنا نیست که ترک آن بهتر است بلکه انجام آن شایسته است ولی ثواب کمی دارد آری کراهت در غیر عبادات ملازم با برتری ترک آن است.

 

مستحبات حائض

پرسش: چه کارهایی بر زن حائض مستحب است؟

بر زن حائض مستحب است که در وقت نماز خود را از خون پاک کند و وضو بگیرد و اگر نمی تواند تیمم کند، آن گاه در جای نماز رو به قبله بنشیند و به ذکر دعا ، خواندن قرآن و   صلوات بپردازد ولی خواندن تسبیحات اربعه بهتر است.

تبصره: خواندن قرآن در وقت نماز برای زن حائض کراهت ندارد.

حرم امامان

پرسش: حکم رفتن زن حائض به حرم امامان چیست؟

همه مراجع (به جز بهجت، صافی و وحید) عبور از حرم مطهر امام معصوم برای زن حائض اشکال ندارد ولی بنابر احتیاط واجب نباید در آنجا توقف کند

آیت الله بجت: جایز نیست زن حائض به حرم امام معصوم وارد شود (هر چند از یک در وارد و از در دیگر خارج شود)

آیت الله وحید: توقف در حرم امام معصوم برای زن حائض جایز نیست و احتیاط واجب آن است که یک در وارد و از در دیگر خارج شود.

آیت الله صافی: احتیاط واجب آن است که زن حائض به حرم امام معصوم وارد نشود(هرچند از یک در وارد و از در دیگر خارج شود)

تبصره: مقصود از حرم امام(ع) که توقف زن حائض در آنجا ممنوع است همان محدوده ای است که ضریح امام (ع) در آنجا قرار دارد بنابراین حیاط صحن و خانه های  اطراف حرم را شامل نمی شود.

 

رواق های حرم

پرسش: آیا زن حائض می تواند بی آنکه داخل حرم شود به رواق های اطراف ضریح مطهر امام معصوم(ع) برود؟

همه مراجع (به جز بهجت) آری، اشکال ندارد ولی احتیاط مستحب (بهتر)آن است که در آنجا توقف نکند

آیت الله بهجت: بنابر احتیاط واجب جایز نیست

تبصره: حکم یاد شده در صورتی است که رواق های حرم مسجد نباشد.

 

حرم امامزادگان

پرسش: آیا ورود زن حائض به داخل حرم امام زادگان مانند حرم حضرت معصومه (ع) جایز است؟

همه مراجع: آری جایز است

تبصره: اگر در موردی ورود به حرم باعث هتک و بی حرمتی شود جایز نیست.

 

گلزار شهدا

پرسش: آیا رفتن حائض بر سر قبر بزرگان دین و یا گلزار شهدا و یا ایستادن کنار دیوار بقیع جایز است؟

همه مراجع: آری جایز است.

 

مسجد جمکران

پرسش: شرکت در مسجد جمکران در حال حیض چه حکمی دارد؟

همه مراجع: ورود به خود مسجد جمکران برای زن حائض حرام است و ورود به صحن آن چنانچه جز مسجد نباشد اشکال ندارد

عقد و طلاق حائض

پرسش: حکم خواندن عقد ازدواج و طلاق زن در ایام عادت ماهانه چیست؟

همه مراجع: خواندن عقد ازدواج در ایام عادت اشکال ندارد، ولی طلاق زن در این ایام صحیح نیست.

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.