راه هائي براي بهبودي وضع حجاب در جامعه

چه راه هائي براي بهبودي وضع حجاب در جامعه وجود دارد؟

مسأله بدحجابي از معضلات كنوني جامعه ماست. اين گونه رفتار ريشه در حدود نيم قرن حكومت سلسله منحوس پهلوي و نيز تبليغات غرب دارد.
از گذشته ‌ها و ريشه تاريخي مسأله كه بگذريم، متأسفانه خودباختگي در برابر غرب، و تقليد كوركورانه از آنها و شهوت‌ پرستي مجموعاً وضعيتي را پديد آورده است كه شما گوشه ‌هايي از آن را ارائه كرده ‌ايد. البته با وجود همه آنچه كه نوشته‌ ايد وضعيت عمومي جامعه ما از نظر حجاب و حفظ عفت نسبت به كشورهاي ديگر اسلامي بهتر است و تاحدود زيادي مراعات وجود دارد. ولي در اثر تبليغات سنگين غرب به وسيله محصولات فرهنگي مانند فيلم‌ ها و مجلات نوعي تمايل به آن گونه رفتارها در سطوحي از جامعه مشاهده مي‌ گردد كه بايد از دو طريق به اصلاح آن اقدام كرد:
الف) كار بنيادي فرهنگي كه نتايج آن در دهه‌ هاي بعد ظاهر گردد.
ب) كار قانوني و كنترل رفتار فيزيكي.
هر يك از اين دو مقوله بدون همراهي ديگري مفيد فايده نخواهد بود و نهايتاً منجر به شكست و تأثير وارونه خواهد شد. در زمينه ‌هاي فوق اقدامات فراواني از سوي دولت و مسئولين صورت گرفته است، ولي به دليل تراكم تبليغات خنثي كننده از سوي غرب، آثار آن به طور كامل بروز نكرده است. اميد است با برنامه‌ ريزي‌هاي دقيق وحساب شده فرهنگي و قانوني در آينده موفقيت‌ هاي بيشتري در اين زمينه حاصل گردد.
بهبود وضعيت حجاب نياز به برنامه ريزي وسيع فرهنگي و اجتماعي دارد. در اين راستا علاوه بر تكاليف فردي، درجهت ارشاد ديگران بايستي با برنامه ‌هاي كلان تلاش كرد.
وظيفه شما و هر مسلماني در صورتي كه شرايط امر به معروف و نهي از منكر جمع باشد همان امر به معروف و نهي از منكر مي‌ باشد. ليكن در برخي موقعيت ها مثل وضعيت فعلي كه شما اشاره فرموديد هم مشكل تر است و هم ظريف تر و دقيق تر، شناخت بيشتر روحيات جوانان از يك طرف، شگرد ارتباط و نفوذ در آنان با مطالعات روان شناختي كه خيلي از آنها در احاديث اهل بيت نيز آمده است كار را آسان تر مي كند، با وجود اين البته در مسأله امر به معروف و نهي از منكر شايسته است جهات متعددي در نظر گرفته شود:
الف) احكام شرعي مربوط به امر به معروف و شرايط وجوب و مراتب آن.
امر بمعروف در مورد ترك واجبات و نهي از منكر در مورد انجام محرمات است و شرايطي دارد كه بعضي از آن عبارتند از:
1ـ آمر به معروف و ناهي از منكر واجبات و محرمات را بشناسد
2ـ كسي كه مرتكب معصيت شده قصد تكرار آن را داشته باشد
3ـ مراحل امر به معروف و نهي از منكر از آسان به شديد رعايت شود مثلاً اگر با آرامش مي‌ توان نهي كرد از پرخاش خودداري شود.
4ـ احتمال تأثير داده شود.
منبع:سایت انوار طاها

راسخون

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.