دونده هوشمند ( Run with Map My Run + )

...

اگر اهل دویدن هستید این برنامه فوق العاده را از دست ندهید !
توسط این برنامه می توانید مسیر حرکت ، میزان کالری مصرفی ، پیشرفت و دیگر موارد را در مورد جلسات دویدن خود بدست بیاورید...

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.