شعر بسیج

...

در سال پنجاه و هشت
در روز پنج آذر
امام خوب امت
یه فرمان جدید داد
تشکیل یک بسیج داد
آن روز مردم ما
حرف امام شنیدند
هم با دل و هم با جان
به سوی اون دویدند
در جای جای ایران
هم کودک و هم جوان
به پیروی از رهبر
خود را فدایی کردند
آماده هر کاری
یا جان نثاری کردند
وقتی امام امت
شور بسیجیان دید
یه روز تو جمع ملت
خود را بسیجی نامید
و افتخار می کرد
به اینکه یک بسیجی است
*شاعر : ط. شامحمدی

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.