واجبات رکنی نماز

...

 نیّت   * تکبیرة الإحرام   * قیام(ایستادن هنگام تکبیرة الإحرام و قیام متّصل به رکوع، یعنى ایستادن پیش از رکوع). * رکوع   * سجود.

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.