مُبطِلات نماز

...

مسأله 254- آنگاه که نمازگزار، تکبیرة الإحرام مى گوید و نماز را شروع مى کند، تا پایان آن، بعضى از کارها بر او حرام مى شود که اگر در نماز، یکى از آنها را انجام دهد نمازش باطل است، مثل:

* سخن گفتن.

* خندیدن.

* گریستن.

* روى از قبله برگرداندن.

* خوردن و آشامیدن.

* بر هم زدن صورت نماز.

* کم یا زیاد کردن ارکان نماز. (به شرحى که در مسأله 193 گذشت»

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.