شرایط سر بریدن حیوان

...

مسأله 440- سر بریدن حیوان پنج شرط دارد:

* کسى که سر حیوان را مى برد، مسلمان باشد.

* سر حیوان را با ابزار فلزّى ببرند.

* هنگام بریدن، صورت و دست و پا و شکم حیوان رو به قبله باشد.

* هنگام سر بریدن حیوان، نام خدا را ببرد، و اگر بگوید «بسم اللّه» کافى است.

* حیوان پس از سر بریدن حرکتى بکند که معلوم شود موقع سر بریدن زنده بوده است.

Image CAPTCHA
کد نمایش داده شده در تصویر روبرو را در کادر بالا وارد نمایید.